RODOWÓD

Rodowód jest to dokument  ścisłego zarachowania wydawany przez Związek Kynologiczny w Polsce,  potwierdzający  przynależność psa do danej rasy i zawierający dane  o przodkach   do trzeciego pokolenia wstecz.  
Rodowód, na wniosek właściciela, może otrzymać tylko i wyłącznie pies posiadający metrykę urodzenia – dokument otrzymany przy zakupie psa z hodowli zarejestrowanej w Związku Kynologicznym w Polsce.

METRYKA

Metryka jest to dokument ze znakiem wodnym wystawiany przez lokalny Oddział Związku Kynologicznego, do którego należy hodowca, po przeglądzie miotu wykonanym przez sędziego kynologicznego wskazanego przez ZKwP właściwego dla danej rasy.  Metryka jest drukiem  ścisłego zarachowania i jest przypisana do konkretnego osobnika zgodnie z nadanym numerem tatuażu, wykonanym  przez pracownika Związku Kynologicznego podczas przeglądu miotu.

Szczeniak kupiony od legalnego hodowcy musi więc mieć metrykę ZKwP  oraz książeczkę zdrowia z dokonanymi szczepieniami i odrobaczeniami.

TATUAŻ, CHIP

Tatuaż jest dla psa tym, czym dla człowieka jest zdjęcie w dowodzie osobistym.  Tatuaż składa się z litery (każdemu oddziałowi ZKwP przypisana jest inna litera) i trzech cyfr. Litera może poprzedzać cyfry lub następować po nich.   Tatuaż wykonuje się na uchu lub w pachwinie.  Innym sposobem identyfikacji psa jest wszczepienie pod skórę chip’a.  Jest to urządzenie elektroniczne z zakodowanym numerem, możliwym do odczytania za pomocą specjalnego czytnika.

DLACZEGO  Z  RODOWODEM

Psy rasowe – dzięki racjonalnej hodowli dziedziczą cechy fizyczne i psychiczne określane wzorcem dla każdej rasy. Decyzję o zakupie psa podejmujemy raz na wiele lat, dlatego też warto zaangażować się w poszukiwanie właściwego szczenięcia z wiarygodnej hodowli, tak aby nasz wybór był właściwy i abyśmy uniknęli wielu rozczarowań. Rasa labrador retriever jest niezwykle popularna w Polsce, co skłania ludzi nieuczciwych do rozmnażania psów w typie tej rasy w celach finansowych oraz rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat psów rodowodowych.

Rodowód jest dokumentem, w którym figurują przodkowie psa – a więc pozwala na określenie jego pochodzenia. Wiemy, że wszyscy przodkowie mieli uprawnienia hodowlane, które zdobyli poprzez udział w wystawach. Oznacza to, że ich wygląd był zgodny z wymogiem wzorca (więc szczenię nie zrobi nam niespodzianki wyrastając na psa innego, niż się spodziewaliśmy). Wiemy także, że ich charakter odpowiadał wymogom stawianym rasie – ponieważ np. psy agresywne są dyskwalifikowane na wystawach, oraz że ich stan zdrowia został oceniony pozytywnie.

To jednak nie wszystko – hodowcy oferujący szczenięta rodowodowe są członkami Związku Kynologicznego i obowiązuje ich regulamin związku. Kupując psa od hodowcy zrzeszonego w ZKwP masz większą pewność, że szczenię zostało prawidłowo odchowane, zaszczepione i odstawione od matki wówczas, kiedy jest na to gotowe, oraz że suka – matka była w należytej kondycji fizycznej (a nie np. kryta przy każdej cieczce). Przedstawiciele ZK mają obowiązek skontrolować miot (protokół odbioru miotu jest do wglądu u hodowcy) i warunki, w jakich przebywają szczenięta.

Reasumując: w przypadku zakupu szczenięcia z rodowodem kupujący wie, że otrzymuje np. labradora z wyglądu i charakteru, że szczenię zostało obejrzane przez przedstawiciela Związku Kynologicznego, oraz że zostało odrobaczone i zaszczepione – ponieważ takie wymagania stawia regulamin związku. Zakup szczenięcia z rodowodem nie zobowiązuje do jego wystawiania ani nawet rejestrowania w Związku Kynologicznym. Tak więc rodowód jest jedynie gwarancją dla kupującego, nie jest dla niego żadnym zobowiązaniem.

RODOWÓD TO ŚWIADECTWO CZYSTOŚCI RASY!

ABY PIES MÓGŁ MIEĆ RODOWÓD, JEGO RODZICE TEŻ MUSZĄ GO POSIADAĆ!

Nieprawdziwe informacje rozpowszechniane przez pseudohodowców:

*Kupując psa rasowego, a więc z rodowodem mamy obowiązek wystawiania go na wystawach –nieprawda – jest to tylko i wyłącznie nasz wybór
*Szczenięta nie mają rodowodu, ponieważ ich matka nie miała rodowodu, ale ojciec jest reproduktorem i ma rodowód  – nieprawda – reproduktor, mający uprawnienia hodowlane, nie może kryć suki nierasowej
*Szczenię nie ma rodowodu, ponieważ jest dziesiąte z miotu – nieprawda – wszystkie szczenięta urodzone w zarejestrowanym miocie mają prawo do otrzymania rodowodu
*Szczenię jest po rodowodowych rodzicach, ale pseudohodowca nie chciał jeździć na wystawy, bo to jest kosztowne – nieprawda – otrzymanie trzech ocen potrzebnych do otrzymania uprawnień hodowlanych nie przewyższa kosztu 600 zł
*Suka ma rodowód, ale pseudohodowca nie miał czasu na wystawy – nieprawda – być może suka nie jest zgodna z wzorcem rasy, lub posiada jakieś wady, czy choroby, które uniemożliwiły otrzymanie ocen conajmniej bardzo dobrych

Pamiętajcie:

RASOWY = RODOWODOWY

PRAWO

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

„Art. 10a.
1. Zabrania się:
1) wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach:
2) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;
3) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.
2. Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych.
3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.
5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.

Art. 10b.
1. Zabrania się nabywania:
1) zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
2) psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.”;